INCOMPATIBILITATS I CAUSES DE SUSPENSIÓ I EXTINCIÓ DEL DRET

 

La prestació per desocupació es percep després de la pèrdua involuntària, definitiva o temporal d'una ocupació, o després de la reducció de la jornada diària de treball, acordades en el corresponent procediment.

Inclou la cotització a la Seguretat Social que, en els supòsits d'acomiadament col·lectiu, es farà per jubilació, incapacitat temporal, incapacitat permanent, mort i supervivència, assistència sanitària, maternitat, paternitat i cura de menors que pateixin càncer o una altra malaltia greu. En els casos de suspensió o reducció de jornada, la cotització a la Seguretat Social es farà per totes les contingències.

 

En aquesta secció trobarà resposta a les preguntes més freqüents respecte a les incompatibilitats i causes de suspensió i extinció del dret a la prestació o subsidi per desocupació: