Seu electrónica

Incompatibilitats i causes de suspensió i extinció del dret

En aquesta secció trobarà resposta a les preguntes més freqüents respecte a les incompatibilitats i causes de suspensió i extinció del dret a la prestació o subsidi per desocupació: