Seu electrónica

Després d'un treball a temps parcial cobro l'atur. Si em col·loco a temps parcial, puc seguir cobrant? Què haig de fer?

Podràs compatibilitzar la prestació amb el contracte a temps parcial si ho sol·licites en la seva oficina de prestacions en el termini dels 15 dies següents a la teva col·locació, i s'iniciarà des de la data d'aquesta col·locació; si la sol·licites fora de termini, començaràs a percebre-la des de la data de sol·licitud.

Per a això, hauràs d'emplenar l'imprès denominat "Sol·licitud simplificada de prestacions", en www.sepe.es. Marca la casella de “Compatibilitat amb el treball a temps parcial"

La quantia de la teva prestació es veurà reduïda en proporció al temps treballat en el contracte a temps parcial, però cada dia que percebis és un dia consumit del teu dret.

Si es produeixen variacions en la jornada realitzada durant el temps que compatibilitzes la prestació amb el contracte a temps parcial, has de comunicar-les al Servei Públic d'Ocupació Estatal, amb la finalitat de que es realitzin les modificacions necessàries en el percentatge de prestació que hagis de percebre.

Si ets una persona treballadora fixa discontínua a temps parcial no tens l'opció de compatibilitat amb la prestació quan es produeix l'inici de la campanya, excepte en els supòsits en els quals aquest treball fix discontinu no va ser determinant per a l'aprovació de la prestació per desocupació.