Seu electrónica

És compatible amb l'atur cobrar dietes per assistència com a conseller o consellera a la junta d'una societat?

Si està percebent la prestació per desocupació, aquesta és compatible amb el cobrament de quantitats o dietes per la mera assistència com a conseller o consellera a la junta d'una societat, sempre que aquest càrrec no comporti altres funcions que suposin la realització d'una activitat laboral i encara que aquesta no impliqui donar-se de alta obligatòriament en algun dels règims de la Seguretat Social.

Les quanties percebudes es consideren rendes en el cas de les persones beneficiàries de subsidi i podrien ocasionar la suspensió o extinció d'aquest subsidi si se supera el llindar de rendes de el 75 % del salari mínim interprofessional (quanties per aquest any), exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.