Seu electrónica

Com es calcula l'import de l'atur si he tingut diversos contractes amb percentatges de jornada diferents en els últims 6 mesos?

L'import de la prestació per desocupació es calcula segons la base reguladora; aquesta és la mitjana de les bases de cotització dels últims 180 dies de treball anteriors al cessament. La quantia de la prestació per desocupació durant els primers 180 dies serà el % 70 de la base reguladora, a partir del 181 dia serà el % 60 d'aquesta base.

Els imports resultants d'aquest càlcul no poden ser inferiors al topall mínim ni superiors al topall màxim establert en la Llei segons l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples (IPREM) (quanties per aquest any), i segons es tinguin o no fills o filles a càrrec.

Si en els últims 180 dies cotitzats, ha tingut diversos contractes a temps parcial amb percentatges de temps de treball diferents, les quanties màximes i mínimes de la prestació es determinaran tenint en compte l'IPREM i la mitjana d'hores treballades durant aquest període, ponderant-se tal mitjana en relació amb els dies cotitzats en cada ocupació a temps parcial o complet durant aquest període.