?ES REVALORITZA ANUALMENT LA CUANT?A DE EL SUBSIDI PER DESOCUPACI��?

La quantia del subsidi per desocupació es revaloritza sempre que el Govern revalorice la quantia de l'Indicador Públic de Rendes d'Efectes Múltiples (IPREM) per a aquest any, atès que la quantia del subsidi és el % 80 de l'IPREM mensual vigent a cada moment (quanties per aquest any).