Seu electrónica

Es revaloritza anualment la quantia del subsidi per desocupació?

La quantia del subsidi per desocupació es revaloritza sempre que el Govern revalorice la quantia de l'Indicador Públic de Rendes d'Efectes Múltiples (IPREM) per a aquest any, atès que la quantia del subsidi és el % 80 de l'IPREM mensual vigent a cada moment (quanties per aquest any).