COM PUC ACCEDIR A L'APLICACIÓ CERTIFIC@2?

Pot accedir a l'aplicació des de la Web del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) www.sepe.es, via Calmi electrònica des de “Procediments i serveis”-“Empreses”.