PER USAR L'APLICACIÓ CERTIFIC@2, HAIG DE TENIR UNA CLAU O AUTORITZACIÓ?

Perquè una empresa o persona habilitada professional pugui utilitzar Certific@2, ha d'identificar-se davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Hi ha dues formes possibles d'identificar-se:

  1. Amb l'autorització concedida per l'aplicació Contrat@ (servei Web del SEPE que permet als empresaris i les empresàries comunicar per Internet el contingut de la contractació laboral als serveis públics d'ocupació), que consisteix en un codi d'usuari i una clau personal que se sol·licitarà a través de la citada aplicació.
  2. Mitjançant qualsevol dels certificats digitals expedits per alguna de les autoritats de certificació reconegudes.