Seu electrónica

Quin és el resguard o justificant que emet l'aplicació Certific@2 després de l'enviament d'un certificat de cessament a través de formulari web?

Si envia el certificat d'empresa per formulari web a través de l'aplicació Certific@2 obtindrà un resguard amb dades del certificat d'empresa i amb un nombre de registre.

L'emissió del resguard es produeix quan s'han emplenat correctament les dades del certificat d'empresa, obrint-se al final del procés una nova pàgina del navegador contenint el PDF.

També en aquest moment es produeix l'emissió del PDF amb les dades del certificat.