Seu electrónica

Quin és el resguard o justificant que emet l'aplicació Certific@ 2 després de l'enviament de fitxers XML?

Tant en les comunicacions de períodes d'activitat com de certificats d'empresa i de les altes en prestacions per ERE, el Servei Públic d'Ocupació estatal (SEPE) notifica en l'adreça de correu electrònic corresponent a l'usuari o usuària que realitza l'enviament, un missatge que contindrà l'identificador de la comunicació juntament amb un fitxer de resposta en format XML.

L'estructura del fitxer resposta és la següent:

  • Bloc de dades amb la informació de la comunicació original.
  • Bloc de dades amb el resultat del tractament del fitxer.
  • Empremta digital del contingut del fitxer de resposta.

Aquesta empremta digital actuarà com a signatura i segell del SEPE, i li servirà com a justificant de les dades que ha remès en el fitxer.