Seu electrónica

Per accedir al subsidi per desocupació, es té en compte el fill o la filla de la meva parella, no havent-hi convivència però sí obligació d'aliments?

El fill o la filla privatiu del teu cònjuge o parella que no conviu amb vosaltres, no es considera que està al teu càrrec, encara que el seu progenitor/a estigui obligat/a a prestar-li aliments.

Més informació sobre les responsabilitats familiars en relació a les prestacions per desocupació en: “Responsabilitats familiars".