Seu electrónica

Pagament de les prestacions per desocupació

El pagament de la prestació i subsidi per desocupació es realitzarà mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que vostè indiqui, sempre que sigui titular de la mateixa.

L'entitat financera triada ha de ser col·laboradora amb la Seguretat Social (consulti aquí el llistat d'entitats col·laboradores).

De manera excepcional, el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) permet el pagament en efectiu per l'entitat financera col·laboradora en els següents casos, sempre que estiguin degudament justificats:

  • Quan existeixi alguna circumstància, i solament mentre aquesta es mantingui, que no permeti  al SEPE, en un moment donat, ingressar la prestació en el seu compte.
  • Quan la persona treballadora al·legui i justifiqui alguna circumstància personal per la qual el pagament per ingrés en compte pugui ocasionar-li algun perjudici greu. El SEPE podrà tenir o no en compte les causes que hagi indicat. 

         Les circumstàncies personals que es podrien admetre són les següents:

    • Ser víctima de violència de gènere o de violència domèstica, o trobar-se en una situació que necessiti especial protecció, a fi de preservar la identitat i seguretat de les persones afectades. Aquestes situacions es justifiquen amb el document proporcionat per l'Administració competent, tret que ja estiguessin degudament justificades en l'expedient.
    • Quan la persona treballadora al·legui i justifiqui que no pot obrir un compte corrent.
    • Quan la persona treballadora tingui autoritzat pel SEPE el pagament per rebut i les causes que va indicar per obtenir aquesta autorització figurin justificades en l'expedient.