Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Desitjo tornar al meu país

 

Si ets una persona estrangera no comunitària i vols tornar al teu país, coneix quins són els requisits i la informació necessaris per poder cobrar el pagament acumulat i anticipat de la prestació contributiva per desocupació.

Requisits

Per poder cobrar el pagament acumulat i anticipat de la prestació contributiva per desocupació has de:

  • Ser nacional d'un país que tingui conveni bilateral amb Espanya en matèria de Seguretat Social (Andorra, Argentina, Austràlia, Bolívia, Brasil, Canadà, Xile, Colòmbia, Equador, El Salvador, Estats Units, Federació Russa, Filipines, Japó, Marroc, Mèxic, Paraguai, Perú, República de Cap Verd, República de Corea, República Dominicana, República Popular la Xina, Senegal, Tunísia, Ucraïna, Uruguai i Veneçuela), i tenir residència legal a Espanya.
  • Queden excloses les persones nacionals dels països que formen part de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu, de Suïssa, persones apàtrides i els qui tinguin doble nacionalitat, quan una d'elles sigui la d'un país que tingui conveni bilateral amb Espanya en matèria de Seguretat Social i l'altra sigui l'espanyola o la d'un país de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeo o de Suïssa.
  • Estar en desocupació i inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació.
  • Tenir reconegut el dret a la prestació per desocupació de nivell contributiu, sense compatibilitzar-ho amb un treball a temps parcial.
  • Assumir el compromís de retornar al teu país d'origen, si escau, en companyia de les persones de la teva família reagrupades que no tinguin autorització de residència independent, en el termini màxim de 30 dies naturals a partir de la data del primer pagament a Espanya, i el compromís de no retornar a Espanya en el termini de tres anys.
  • No estar afectat o afectada per algun dels supòsits de prohibició de sortida del territori nacional prevists en la legislació d'estrangeria.

Puc tornar a Espanya en el futur?

No podràs tornar a Espanya fins que no passades el període de compromís de no tornada de tres anys, i sempre que prèviament sol·licitis de nou les autoritzacions de treball i de residència a Espanya. En cap cas podràs tornar abans de la fi d'aquest període per residir i/o realitzar una activitat lucrativa o professional, fins i tot encara que volguessis retornar les quantitats que hagis percebut com a abonament acumulat i anticipat de la prestació contributiva per desocupació per a la tornada voluntària al teu país d'origen.

Una vegada que tinguis aprovat el dret d'abonament anticipat i acumulat de la prestació contributiva per desocupació, passats trenta dies naturals des de la data del primer pagament i sense necessitat d'un altre procediment administratiu, les autoritzacions de residència de les quals siguis titular quedaran extingides.

Transcorregut el període de tres anys des de la teva sortida d'Espanya, tindràs un dret preferent per incorporar-te al contingent de persones treballadores estrangeres no comunitàries, sempre que justifiquis els requisits exigits en la normativa vigent en matèria d'estrangeria i immigració.

Si eres resident temporal a Espanya i decideixes tornar legalment en acabar el termini del compromís de no tornada de tres anys, la teva situació de residència continuarà a l'efecte de completar el període que et faltés per obtenir, si escau, la residència permanent. El període d'absència fora d'Espanya no es tindrà en compte per obtenir el permís de residència permanent.

Si tenies residència permanent a Espanya i tornes després de finalitzar el termini de compromís de no tornada de tres anys, podràs recuperar la teva condició de resident permanent a través d'un procediment simplificat.