EMPRESES

Les empreses i entitats que actuen en l'àmbit del dret privat, així com professionals en règim d'autònoms, poden ser participants del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ) com a prestataris d'atencions concretes (com per exemple oferint llocs de treball, pràctiques, cursos, etc.).

Les atencions prestades a joves inscrits en Garantia Juvenil, poden beneficiar-se de les diferents mesures que estiguin vigents a cada moment vinculades a Garantia Juvenil, tals com a subvencions de Comunitats Autònomes, ajudes mitjançant programes gestionats per Cambres de comerç, fundacions, bonificacions en les cotitzacions de la Seguretat Social, etc...

Si desitja publicar una oferta d'ocupació, el SEPE li ofereix gratuïtament el Portal Empra't. Pots donar-te de alta i gaudir de tots els seus avantatges. 

També pots tenir accés a l'aplicatiu propi de Garantia Juvenil. Per poder registrar-se i accedir com a empresa, cal comptar amb un certificat de Persona Jurídica.

Una vegada registrada en Garantia Juvenil, el SNGJ et permetrà:

  • Consultar si la persona joven que quieren contratar o a la que quieres prestar una determinada atención está registrada en Garantía Juvenil.
  • Generar un certificat acreditatiu de l'estat del jove en el Fitxer.
  • Publicitar i difondre les seves ofertes dirigides específicament a persones joves beneficiàries de Garantia Juvenil.

Més informació

També pots consultar-les a les pàgines web dels convocants i recorda que, com a empresa, comptes amb informació sobre totes les qüestions laborals que t'interessen a la pàgina web del SEPE , on hi ha un apartat sobre bonificacions i ajudes, incloent aquelles destinades a persones joves inscrites en Garantia Juvenil.

Logo Fondo Social Europeo

A continuació, pots consultar algunes de les convocatòries d'ajudes

Àmbit geogràfic Convocant Descripció Destinataris Inici Fi
Comunitat de Madrid Comunitat de Madrid Incentius a la contractació de joves amb discapacitat
Fomento contractació estable de joves amb discapacitat en el marc ordinari de treball en 2019.
Més informació
Empreses 01/02/2018 01/12/2020
Castella i Lleó Castella i Lleó Subvencions per a formalització de contractes en pràctiques, formació i aprenentatge
Formalització de contractes en pràctiques i per a la formació i l'aprenentatge.
Més informació
Empreses 01/10/2018 30/09/2019
Castella i Lleó Castella i Lleó Subvencions per a la contractació indefinida
Ocupació estable per compte d'altri de joves. Contractació indefinida.
Més informació
Empreses 01/11/2016 30/09/2019
Castella i Lleó Castella i Lleó Subvencions per a foment de l'ocupació estable
Subvencions, cofinançades per la Iniciativa d'Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu, dirigides al foment de l'ocupació estable per compte d'altri dels joves inclosos en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, en la Comunitat de Castella i Lleó.
Més informació
Empreses 01/01/2019 29/02/2020
Castella-la Manxa Castella-la Manxa PEGR - Ajudes per a la formalització de contractes per a la formació i l'aprenentatge 
Ajudes per a la formalització dels contractes per a la formació i l'aprenentatge per a joves sense qualificació. El seu objecte és fomentar la formalització d'aquests contractes, per facilitar l'accés a una primera ocupació de qualitat, vinculat a la formació.
Més informació
Empreses 04/01/2019 30/10/2019
Castella-la Manxa Castella-la Manxa PEGR - Ajudes per a la formalització de contractes en pràctiques i contractes rellevo
Ajudes per a la transformació en contractes indefinits dels contractes per a la formació i l'aprenentatge, els contractes en pràctiques, els contractes de relleu i els contractes de treballadors/as en processos d'inserció en empreses d'inserció.
Més informació
Empreses 04/01/2019 30/10/2019
Ciutat Autònoma de Melilla  Ciutat Autònoma de Melilla  Inserida-T
Itineraris d'inserció que es componen d'hores 720 de formació 120 hores de formació transversal i 600 de pràctiques remunerades a el 75% de l'IPREM para titulats de FP grau mitjà de les famílies tècniques i serveis a empreses.
Més informació
Empreses 03/06/2019 15/01/2020
Ciutat Autònoma de Melilla  Ciutat Autònoma de Melilla  Itineraris
Cursos de Formació per a l'ocupació que inclouen en la seva majoria una fase de pràctiques en empreses.
Més informació 
Empreses 01/04/2019 31/08/2019
Comunitat de Madrid  Comunitat de Madrid Incentius a la contractació de joves
Programa d'incentius per a la contractació de joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil 2019.
Més informació
Empreses Convocatòria oberta tot l'any. Vigència indefinida.
Comunitat Valenciana Comunitat Valenciana

Avalem Jove, ECOGJU - 2019
Ayudas a la contratación indefinida inicial de personas jóvenes. AVALEM JOVES - Garantía Juvenil
Més informació

Empreses 30/01/2019 31/10/2021
Comunitat Valenciana Comunitat Valenciana Avalem Jove, ECOJUP  -  2019
Subvencions per fomentar la contractació en pràctiques de persones joves qualificades - AVALEM JOVES - en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
Més informació
Entitats
Empreses
05/02/2019 31/10/2020
Extremadura  Extremadura Foment de contractació indefinida
Subvenciones destinadas a fomentar la contratación en prácticas y su transformación en contratación indefinida de personas jóvenes con titulación en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Més informació
Empreses 28/09/2018 27/09/2019
Extremadura  Extremadura Formació en alternança d'ocupació per a tecnòlegs/as
Programa de formación en alternancia con el empleo de jóvenes tecnólogos y tecnólogas, desempleadas universitarias  o de ciclos formativos de grado medio o superior.
Més informació
Entitats
Empreses
Joves
09/08/2017 Per determinar 
Extremadura  Extremadura Pràctiques no laborals en empresa
Subvencions per a la realització de pràctiques de joves en empreses en l'àmbit de la Comunitat Autònoma d'Extremadura.
Més informació
Empreses 30/11/2018 31/03/2019
Illes Balears Illes Balears SOIB Jove Itineraris Integrals d'Inserció 2019-2020
Itineraris Integrals d'Inserció, amb el cofinançament del Fons Social Europeu, en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020.
Més informació
Entitats
Empreses.
01/01/2019 31/12/2020
Illes Balears Illes Balears Ajudes públiques destinades a fomentar la tornada juvenil 2018
Pla de Tornada del Talent de les Illes Balears per a joves balears a l'estranger que desitgen tornar a casa.
Més informació
Empreses
Joves
01/10/2018 15/10/2019
La Rioja La Rioja Xec Jove La Rioja
Ajudes del programa de foment de l'ocupació juvenil denominada "Xec Jove" amb la finalitat d'afavorir la contractació de les persones joves menors d'anys 30 de la nostra Comunitat i fomentar la seva incorporació al mercat de treball, incentivant a l'empresa.
Més informació
Empreses 23/08/2014 Per determinar 
Nacional Cambres de comerç Pla de contractació PICE
A través de la seu electrònica poden consultar-se les convocatòries publicades per ajudar a la contractació i a l'emprenedoria dels joves que han/estan realitzant PICE.
Més informació
Empreses 01/01/2019 31/12/2019
Nacional Fundació Bancària "La Caixa" La Caixa Empro Jove
Subvencions a empreses per la contractació d'almenys 6 mesos de joves inscrits en el SNGJ.
Més informació
Empreses 19/11/2018 15/03/2022
País Basc País Basc Contractació de joves en empreses basques
Convocatoria de ayudas destinadas a la contratación de personas jóvenes desempleadas en empresas vascas.
Més informació
Empreses 01/01/2019 18/12/2020
Principat d'Astúries Principat d'Astúries Contractes de formació i aprenentatge en empreses 2017
Subvencions a empreses per a la contractació de joves inscrits en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, sota la modalitat de contractes de treball per a la formació i l'aprenentatge.
Més informació
Empreses 01/08/2016 31/10/2019
Principat d'Astúries Principat d'Astúries Contractes de formació i aprenentatge en empreses 2018
Subvencions a empreses per a la contractació de joves inscrits en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, sota la modalitat de contractes de treball per a la formació i l'aprenentatge.
Més informació
Empreses 01/10/2017 31/10/2021
Principat d'Astúries Principat d'Astúries Contractes en pràctiques en empresa 2018
Subvencions a empreses per a la contractació de joves inscrits en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, sota la modalitat de contractes de treball en pràctiques.
Més informació
Empreses 01/12/2017 31/10/2020
Regió de Múrcia Regió de Múrcia Subvenció per a l'ocupació en cooperatives i societats laborals
Subvención a empresas de economía social (Cooperativas y Sociedades Laborales) por la incorporación de socios trabajadores jóvenes inscritos en Garantía Juvenil.
Més informació
Empreses 01/01/2019 30/09/2019
Regió de Múrcia Regió de Múrcia Subvencions de foment de la contractació indefinida
Subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida de personas jóvenes inscritas en Garantía Juvenil.
Més informació
Empreses 01/01/2018 30/03/2020

Inscriu-te ja al Sistema de
Garantia Juvenil

Comença a gaudir de tots els seus avantatges

Accés a Orientadors i Gestors

Gestió i consultes per a Orientadors i Gestors

Validació de
documents

Verifica la validesa i integritat d'un document emès pel SEPE