Seu electrónica

Bonificacions i Reduccions a la Contractació de Persones Joves Menors d'anys. 25

Contracte per a la Formació en Alternança

Joves aturats inscrits en l'Oficina d'Ocupació.

Bonificació de les quotes de l'empresari segons la plantilla de l'empresa en quantia anual:

  • Empreses de menys de 250 treballadors: 100 %.
  • Empreses de 250 treballadors o més: 75 %.

Durada: durant la vigència del contracte.

Vigència de la mesura: indefinida.

Normativa: Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. [Permalink ELI]

Cofinançament del Fons Social Europeu

Les bonificacions de les quotes a la Seguretat Social descrites podran estar cofinançades pel Fons Social Europeu.

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-22-012-0

Actualitzat a març 2022