BONIFICACIONS I REDUCCIONS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES MENORS D'ANYS. 25

Contracte per a la Formació en Alternança

Joves aturats inscrits en l'Oficina d'Ocupació.

  • Cuantía anual: Bonificación de las cuotas del empresario según la plantilla de la empresa. Si es menor de 250 trabajadores: 100 %.
  • Cuantía anual: Bonificación de las cuotas del empresario según la plantilla de la empresa. Si es igual o superior de 250 trabajadores: 75 %

 


Durada: Tota la vigència del contracte.
Vigència de la mesura: Indefinida.
Normativa: Llei 3 / 2012

 

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-22-012-0

Actualitzat a març 2022