Seu electrónica

Integració laboral de les persones amb discapacitat

2022

Les persones amb discapacitat conformen un grup vulnerable i nombrós al que la societat ha mantingut habitualment en conegudes condicions d'exclusió. Aquest fet ha comportat la restricció dels seus drets bàsics i llibertats condicionant o obstaculitzant el seu desenvolupament personal així com el gaudi dels recursos i serveis disponibles per a tota la població i la possibilitat de contribuir amb les seves capacitats al progrés de la societat.

La integració social de les persones amb discapacitat és un dret constitucional, i correspon als poders públics dur a terme polítiques que eliminin les barreres que la impedeixen o dificulten. La incorporació al mercat laboral d'aquest col·lectiu és un factor destacat per aconseguir la seva plena integració.

En aquest fullet es resumeixen els tipus de contractació i les ajudes que es destinen a la inserció laboral de les persones amb discapacitat. Es tracta d'un compendio de les mesures existents fins al moment que pretén servir de guia tant a empreses i institucions com als treballadors.