Seu electrónica

Graduat: Tu Ocucació a Europa amb EURES


Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-21-013-2

Actualitzada a gener 2021

Has pensat alguna vegada que podries treballar d'enginyer a Noruega, d'infermer a Itàlia, de fisioterapeuta a França, de professora a Regne Unit o de webmaster a Irlanda? Et sona estrany o inassolible? Aquestes oportunitats existeixen. T’agradaria aprofitar-les?

Però… Com i per on començar?

Europa és un mercat obert a la mobilitat dels seus professionals i EURES pot ajudar-te si la teva cerca d'ocupació i experiència va més enllà de les fronteres, així que per què no comences per parlar amb nosaltres?

Si el teu objectiu és o està a Europa, EURES et pot ajudar.

A l'hora de començar una carrera professional, els graduats de la Unió Europea tenen l'oportunitat de considerar l'Espai Econòmic Europeu com un únic mercat de treball que ofereix múltiples oportunitats si compten amb una sèrie d'habilitats clau, com per exemple, el maneig d’un altre o d’altres idiomes europeus.

No obstant això, aquesta interessant opció requereix preparar-se i cercar de manera molt precisa informació, doncs entranya més dificultat que la cerca d'ocupació en el propi país. Haurem de cercar en un altre idioma, i des d'una perspectiva cultural diferent.

EURES és una xarxa de cooperació dels serveis públics d'ocupació a Europa. Facilita informació del mercat de treball i de les oportunitats d'ocupació, de les condicions de vida en altres països, de l’orientació professional i d’ofertes d'ocupació. A España, EURES forma part dels serveis públics d'ocupació de les Comunitats Autònomes, coordinats pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, en espanyol, “Servicio Público de Empleo Estatal” (SEPE).

A través del portal: https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage s'obre la porta del mercat de treball europeu.

En el moment en que ens plantegem la possibilitat de tenir una experiència de treball en un altre país europeu sorgeixen centenars de dubtes: Podré treballar en aquest país amb el meu títol universitari? Hi ha ocupació de la meva professió en altres països europeus? En quins? Estic preparat per a dur una vida independent lluny de casa? Quins ingressos mínims necessito per a poder viure al país que m'interessa? Podria trobar algun pla de pràctiques laborals? Què passa si necessito assistència sanitària en aquest país? I amb les meves cotitzacions socials? Podria trobar un treball de curta durada a l'estiu com a primer pas?

EURES pot ajudar-te a obtenir informació útil que et permeti prendre decisions.

EURES, la xarxa de serveis públics d'ocupació europeus, posa a la teva disposició una sèrie de serveis i d'informació que poden ser de gran utilitat per a fer realitat els teus plans de viure i treballar en un altre país europeu.

Enllaços d'interès

Informació, orientació i suport en la teva cerca d'ocupació internacional:

Informació del mercat de treball europeu

A través del portal i de la xarxa de Consellers a tota Europa pots obtenir informació actualitzada sobre la situació del mercat de treball i els requisits per accedir a una ocupació en els diferents països de l'àmbit comunitari. La situació del mercat laboral no és igual a tota Europa, EURES orienta sobre les possibles sortides professionals de la teva titulació en altres països.

Orientació professional

La cerca d'ocupació requereix d’eines idònies. A més d'un nivell adequat d'idioma per exercir la teva professió, necessitaràs assessorament per preparar la teva estratègia de cerca d'ocupació, adaptar el teu Currículum i utilitzar els intermediaris i sistemes més adequats per trobar una ocupació al país que t'interessa.

Condicions de vida i treball

Un projecte de mobilitat internacional requereix documentar-se prèviament sobre les condicions de vida i treball al país de destinació: tràmits administratius, cost de la vida, la cultura, la cobertura de la seguretat social, la legislació laboral, el sistema educatiu, les entitats professionals o els codis socials.

No surtis del país sense haver-te assessorat prèviament en EURES sobre aquests aspectes.

Reconeixement professional

Moltes professions vinculades a títols universitaris estan regulades per llei als països comunitaris i l'accés a elles requereix un procediment denominat “reconeixement professional”.

Pots recaptar informació a través d'EURES sobre si la teva professió està regulada o no al país de la teva destinació, l'organisme competent per al reconeixement professional i els passos a seguir.

Ofertes d'ocupació

Els serveis públics d'ocupació europeus posen a la teva disposició en el portal EURES, ofertes de treball. En l'apartat “búsqueda de empleo” (cerca d’ocupació) trobaràs una base de dades amb milers d'ofertes. Es poden efectuar cerques per professió o per competències.

També pots crear un compte “Mi EURES” (El meu EURES) i introduir el teu currículum, cosa que et permetrà rebre ofertes d'ocupació directament al teu correu electrònic i que el teu CV pugui ser consultat per empresaris de tota Europa.

En cada oferta s'indica com sol·licitar l'ocupació i l'adreça de contacte per trucar o enviar el CV, que normalment haurà de ser redactat en l'idioma del país de destinació.

Processos de selecció a Espanya

EURES organitza convocatòries per cobrir llocs de treball en sectors com el turisme, l'ensenyament, la sanitat o les enginyeries aquí i en altres països. Aquests processos presenten grans avantatges, en primer lloc perquè la selecció es realitza al nostre país. Les convocatòries es publiquen a la pàgina web d'EURES Espanya.

En molts països europeus, a més del teu títol universitari, es valoraran les teves competències i habilitats: si saps comunicar-te de manera eficaç, de manera oral i escrita, si tens una actitud adequada per treballar en equip, si ets capaç de resoldre problemes amb autonomia, si ets una persona creativa, organitzada, resolutiva…

És important que consideris quins són els teus punts forts i els febles en relació amb el treball per poder establir una estratègia de cerca, un camí que et permeti arribar a la meta que t'has marcat.

Un altre punt important és tenir les idees clares sobre la mena de treball o professió que t'agradaria desenvolupar, per poder establir un full de ruta amb objectius assolibles a curt, mitjà i llarg termini.

Segurament a la teva universitat podràs trobar serveis d'orientació laboral especialitzats en titulats universitaris, que puguin ajudar-te.

Primer de tot, convé deixar clar que no existeix una titulació internacional o europea. Encara que es realitzen progressos per facilitar la mobilitat internacional i el reconeixement de les titulacions, no existeixen titulacions o diplomes vàlids a tota Europa de forma automàtica.

Alguns títols, com el de Batxillerat internacional, que és un diploma d'Educació Secundària reconegut internacionalment, poden ser reconeguts en diversos països. Però és una decisió individual de cada Estat.

No obstant això, algunes institucions a Europa i fora d'Europa han desenvolupat programes amb entitats d'altres països perquè els seus estudiants obtinguin una doble titulació o titulació compartida. D'aquesta manera els estudiants aconsegueixen diplomes que són vàlids en més d'un país.

El Procés de Bolonya i la creació de l'Espai Europeu d'Educació Superior suposen una iniciativa tendent a l'acostament de les estructures educatives que permet incrementar la transparència del sistema educatiu i l'equivalència de les titulacions, però no té per objectiu crear una titulació internacional.

Aquest sistema es basa en tres cicles: Grau, Màster i Doctorat i en la rellevància que adquireix l'adquisició de competències, és a dir, del conjunt de coneixements, capacitats, actituds i destreses necessàries per dur a terme una tasca determinada.

En definitiva, si penses continuar els teus estudis o acreditar la titulació espanyola en un altre país europeu, convé que recaptes informació sobre aquest aspecte.

A través de la Xarxa ENIC-NARIC del Ministeri d'Educació, podràs trobar informació sobre el reconeixement acadèmic i professional del teu títol en altres països europeus.

Enllaços d'interès

Si estàs pensant en completar la formació obtinguda és un bon moment per considerar estudiar en un altre país i una altra llengua.

En l'apartat sobre aprenentatge del Portal EURES trobaràs un cercador de centres de formació adequats a la teva titulació en els diferents països de la Unió Europea.

Per a més informació sobre sistemes educatius i intercanvis en l'àmbit comunitari recomanem la visita al portal PLOTEUS.

És una eina útil per trobar informació sobre com estudiar a Europa i les possibilitats d'aprenentatge permanent: Learning Opportunities and Qualifications in Europe - European Commission.

Existeixen nombrosos programes europeus de pràctiques on participen la majoria d'universitats espanyoles. Trobaràs informació en els serveis d'orientació i ús de la teva universitat sobre aquests programes.

Europass és un sistema que ajuda a presentar les teves capacitats i qualificacions personals de manera senzilla i fàcilment comprensible a tota Europa.

Si tens intenció de matricular-te en un programa educatiu o formatiu en un altre país, de buscar ocupació o de realitzar una pràctica laboral a l'estranger, Europass ajudarà al fet que el teu interlocutor tingui una idea clara de la teva formació i experiència.

Documents bàsics:

  • El Curriculum Vitae (CV) Europass
  • El Passaport de Llengües Europass, que l'interessat pot elaborar ell mateix;

Documents complementaris:

  • El Suplement Europass al Títol/Certificat
  • El Suplement Europass al Títol Superior
  • El document Mobilitat Europass.

El sistema Europass es recolza en una xarxa de Centres Nacionals Europass. La web del Centre Europass a Espanya és el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE).

Pots trobar tota la informació sobre Europass en aquest enllnaç.

Per al foment de la recerca a Europa existeix un instrument per a la mobilitat dels investigadors.

Si aquest és el teu perfil, per a obtenir informació dels diferents països europeus, visita http://ec.europa.eu/euraxess

Les institucions comunitàries seleccionen personal per als seus diferents serveis, tant amb caràcter permanent com eventual.

L'Oficina Europea de Selecció de Personal, en espanyol, “Oficina Europea de Selección de Personal” (EPSO) t'ofereix informació sobre convocatòries, requisits, etc.

Per optar a les ofertes d'ocupació de la Unió Europea:

I, a més, moltes institucions comunitàries ofereixen períodes de pràctiques professionals, ”Stages”, “traineeship”, etc.

Molts estudiants europeus aprofiten les vacances d'estiu per viure una experiència diferent en un altre país europeu, al mateix temps que es dediquen a treballs eventuals en l'agricultura, l'hostaleria, l'animació, etc. Una oportunitat interessant per conèixer un altre país i adquirir competències que poden resultar molt valorades en el futur professional. Pots trobar més informació en el nostre document “Treballar a l'estiu”:

La teva Primera Ocupació EURES

És un projecte per donar suport financer a joves d'entre 18 i 35 anys en la cerca d'ocupació en un país de la UE diferent al de residència i a empreses interessades en la contractació de treballadors joves procedents d'altres països de la UE, Noruega i Islàndia Es pot rebre suport econòmic per a dur a terme una entrevista de treball en un altre país, despeses de trasllat si s'ha aconseguit un treball d'almenys 6 mesos, reconeixement de qualificacions i curs d'idioma.

Cos europeu de solidaritat

És una iniciativa de la Unió Europea l'objectiu de la qual és crear oportunitats perquè els joves treballin com a voluntaris o col·laborin en projectes en els seus propis països o a l'estranger que beneficiïn a comunitats i ciutadans de tota Europa.

Pots trobar tota la informació sobre aquestes ajudes en la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació Estatal sobre La teva Primera Ocupació EURES.

El Servei Voluntari Europeu és una experiència d'aprenentatge en l'àmbit de l'educació no formal, on es milloren o adquireixen competències per al desenvolupament personal, educatiu i professional, així com per a la integració social.

Els voluntaris/es desenvolupen l'activitat de voluntariat en un país diferent del seu país de residència. Aquesta activitat, no remunerada i sense ànim de lucre, es realitza a temps complet durant un període determinat en benefici de la comunitat.

El portal europeu de la joventut conté informació específica sobre estudis, treballs i voluntariats dirigits a joves.

I recorda que dins de l'estratègia Europa 2020 es troba la iniciativa Joventut en moviment, en espanyol “Juventud en movimiento”, mitjançant la qual es vol fomentar la mobilitat laboral i educativa dels joves a Europa. Segueix les seves convocatòries en: