COMO É A MIÑA COTIZACIÓN SE COBRO UN SUBSIDIO POR DESEMPREGO?

O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) manterá a cotización por xubilación se vostede  atópase nalgún dos seguintes supostos:

  • Está a percibir un subsidio para persoas traballadoras maiores de anos.. 52
  • Está a percibir o subsidio para persoas traballadoras fixas descontinuas sendo maior de anos.. 52

A base de cotización por xubilación nos dous casos anteriores, é o 125 por cento do tope mínimo de cotización á Seguridade Social vixente en cada momento.

  • Se vostede  é unha persoa fixa descontinua menor de anos 52 e acredita 180 días ou máis de cotización, os primeiros 60 días de cobro do subsidio cotizan para a xubilación. A base de cotización por xubilación neste caso, é o tope mínimo de cotización á Seguridade Social vixente en cada momento.