Sede electrónica

Traballadores de tempada no sector agroalimentario

Traballadores/as

¿Coñece os seus dereitos como traballador/a estacional noutro país da UE? ¿Que buscar no contrato? ¿Cales son as normas de seguridade? ¿Que papelorio hai que facer antes de viaxar? ¿Con quen contactar se xorden problemas?

A campaña #Rights 4 AllSeasons da @european-labour-authority informa os traballadores estacionales dos seus dereitos e garante un trato xusto.

Os dereitos nunca están fóra de tempada.

Empregadores/as

Como empregador de confianza, ¿sabe que debe facer para garantir unhas condicións de traballo xustas e seguras para os traballadores estacionales doutros países da UE? ¿Que normas de seguridade debe cumprir? ¿Con quen contactar para pedir axuda?

A campaña #Rights 4 AllSeasons da @european-labour-authority informa os empregadores das súas obrigas e do apoio que poden recibir ao contratar persoal da UE.