EURES EN INSTITUCIÓNS E PROGRAMAS EUROPEOS

Autoridade Laboral Europea (ELA)

A Autoridade Laboral Europea (ELA) é o organismo da Unión Europea encargado de coordinar e apoiar a aplicación da lexislación laboral europea, garantindo que as normas da UE sobre mobilidade laboral e coordinación da seguridade social son facer cumprir de forma xusta e eficaz. A Oficina Europea de Coordinación EURES (ECO) está integrada en ELA.

ELA proporciona información a través de:

EaSI

O Programa Europeo de Emprego e Innovación Social (*EaSI) é un instrumento financeiro a escala da Unión Europea cuxo principal obxectivo é promover un elevado nivel de emprego sustentable e de calidade, que achegue unha protección social correcta, combata a exclusión social e a pobreza e mellore as condicións de traballo.
EaSI, xestionado directamente desde a Comisión Europea, ten tres eixos:

  • Eixo PROGRESS: modernización das políticas de emprego e sociais
  • Eixo EURES: mobilidade profesional.
  • Eje Microfinanciación y emprendimiento social: acceso a la microfinanciación y al emprendimiento social.

Single Dixital Gateway

Single Dixital Gateway é unha pasarela dixital única no marco da UE que permite aos cidadáns e ás empresas o acceso a información, procedementos e servizos de asistencia e resolución de problemas con respecto ás normas da Unión e as normas nacionais aplicables. Os actos de execución atópanse en proceso de elaboración.

ESCO

ESCO (EuropeanSkills, Competences, Qualifications and Occupations) é a clasificación europea multilingüe de capacidades, competencias, cualificacións e ocupacións.