Sede electrónica

EURES en Institucións e Programas Europeos

Autoridade Laboral Europea (ELA)

La Autoridad Laboral Europea (en inglés, European Labour Authority, ELA) es  el organismo de la Unión Europea responsable de coordinar y apoyar la aplicación del Derecho laboral europeo, garantizando que las normas de la UE sobre movilidad laboral y coordinación de la seguridad social se apliquen de manera justa y efectiva. La Oficina Europea de Coordinación de EURES (ECO) está integrada en ELA.

ELA proporciona información a través de:

EaSI

O capítulo de Emprego e Innovación Social (EaSI) do Fondo Social Europeo Plus (FSE +) ten un orzamento de millóns 762 de euros.

Como parte do FSE + ten os mesmos obxectivos que o FSE + co Alicerce Europeo de Dereitos Sociais como marco principal.

As principais políticas prioritarias nas que se centra EaSI son:

1 ) emprego e habilidades,

2 ) mercados laborais e mobilidade laboral,

3 ) protección social e inclusión activa e

4 ) condicións laborais

Para contrarrestar as deficiencias do mercado laboral e desenvolver un mercado laboral integrado na UE, financia asociacións e servizos transfronteirizos en rexións transfronteirizas, así como plans específicos de mobilidade laboral en toda a UE con miras a cubrir as vacantes onde se produciron desequilibrios do mercado laboral.

Single Dixital Gateway

Single Dixital Gateway é unha pasarela dixital única no marco da UE que permite aos cidadáns e ás empresas o acceso a información, procedementos e servizos de asistencia e resolución de problemas con respecto ás normas da Unión e as normas nacionais aplicables. Os actos de execución atópanse en proceso de elaboración.

ESCO

ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) é a clasificación europea multilingüe de capacidades, competencias, cualificacións e ocupacións.