Seu electrónica

Estic de baixa per incapacitat temporal

 

Si finalitza el contracte mentre vostè està de baixa per incapacitat temporal, seguirà percebent la prestació econòmica d'incapacitat temporal fins avui de l'alta médica, però passarà a percebre la quantia corresponent a una prestació per desocupació.

Desde que recibe el alta, tiene un plazo de 15 días hábiles para solicitar la prestación. 

El període de baixa per incapacitat temporal, mentre el contracte hagi estat en vigor, es té en compte com a període d'ocupació cotitzada per accedir a les prestacions per desocupació.

  • Si la incapacitat hagués estat per contingències comunes i li correspon una prestació de nivell contributiu (per tenir cotitzats 360 dies o més), el temps que va des de la fi de la relació laboral fins a l'alta médica es descomptarà de la durada de la prestació. El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) cotitzarà també aquest període per contingències comunes, inclosa jubilació, fins al final de la prestació per desocupació.
  • Si la incapacidad hubiera sido por contingencias profesionales y le corresponde una prestación de nivel contributivo o una prestación de nivel asistencial o subsidio, el tiempo entre el fin del contrato y el alta médica no se descuenta de la prestación, ni el SEPE cotiza por dicho periodo.

He treballat més d'un any 

He treballat menys d'un any