Seu electrónica

Estic de baixa per incapacitat temporal

 

Si finalitzes el contracte mentre estàs de baixa per incapacitat temporal, seguiràs percebent la prestació econòmica d'incapacitat temporal fins avui de l'alta médica, però passaràs a percebre la quantia corresponent a una prestació per desocupació.

Des que reps l'alta, tens un termini de 15 dies hàbils per sol·licitar la prestació. 

El període de baixa per incapacitat temporal, mentre el contracte hagi estat en vigor, es té en compte com a període d'ocupació cotitzada per accedir a les prestacions per desocupació.

  • Si la incapacitat hagués estat per contingències comunes i et correspon una prestació de nivell contributiu (per tenir cotitzats 360 dies o més), el temps que va des de la fi de la relació laboral fins a l'alta médica es descomptarà de la durada de la prestació. El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) cotitzarà també aquest període per contingències comunes, inclosa jubilació, fins al final de la prestació per desocupació.
  • Si la incapacitat hagués estat per contingències professionals i et correspon una prestació de nivell contributiu o una prestació de nivell assistencial o subsidi, el temps entre la fi del contracte i l'alta médica no es descompta de la prestació, ni el SEPE cotitza per aquest període.

He treballat més d'un any 

He treballat menys d'un any