Seu electrónica

Soc emigrant que ha retornat a Espanya

Si usted es persona española emigrante que ha retornado a España, puede acceder a alguna de las prestaciones siguientes, siempre que reúna los requisitos de las mismas.

 

El Subsidio por desempleo es una prestación asistencial y tiene como objeto complementar la protección por desempleo.

Poden sol·licitar aquest subsidi els espanyols i les espanyoles que hagin treballat a l'estranger, excepte els qui hagin treballat als països pertanyents a l'Espai EconòmicEuropeu o Suïssa.

 

 

La RAI és una ajuda extraordinària per a persones amb gran dificultat per trobar treball i en situació de necessitat econòmica; el col·lectiu d'emigrants retornats pot beneficiar-se d'ella.

 

 

El subsidi per desocupació també està contemplat en el cas de les persones que hagin treballat a l'estranger i tinguin més d'anys 52 al moment de tornar a Espanya.

 

 

Las personas trabajadoras a las que se les extinga la relación laboral y retornen a España, podrán percibir prestación por desempleo en España, siempre que reúnan los requisitos que se mencionan en esta prestación.

Són ajudes destinades a atendre les situacions de necessitat de les persones espanyoles retornades, per les despeses extraordinàries derivades del fet de la tornada, quan s'acrediti insuficiència de recursos al moment de sol·licitud de l'ajuda.