Seu electrónica

Soc emigrant que ha retornat a Espanya

Si ets una persona espanyola emigrant que ha retornat a Espanya, pots accedir a alguna de les prestacions següents, sempre que reuneixis els requisits de les mateixes.

 

El Subsidi per desocupació és una prestació assistencial i té com a objecte complementar la protecció per desocupació.

Poden sol·licitar aquest subsidi els espanyols i les espanyoles que hagin treballat a l'estranger, excepte els qui hagin treballat als països pertanyents a l'Espai EconòmicEuropeu o Suïssa.

 

 

La RAI és una ajuda extraordinària per a persones amb gran dificultat per trobar treball i en situació de necessitat econòmica; el col·lectiu d'emigrants retornats pot beneficiar-se d'ella.

 

 

El subsidi per desocupació també està contemplat en el cas de les persones que hagin treballat a l'estranger i tinguin més d'anys 52 al moment de tornar a Espanya.

 

 

Les persones treballadores a les quals se'ls extingeixi la relació laboral i retornin a Espanya, podran percebre prestació per desocupació a Espanya, sempre que reuneixin els requisits que s'esmenten en aquesta prestació.

Són ajudes destinades a atendre les situacions de necessitat de les persones espanyoles retornades, per les despeses extraordinàries derivades del fet de la tornada, quan s'acrediti insuficiència de recursos al moment de sol·licitud de l'ajuda.