Seu electrónica

Cobraré subsidi si m'afecta un ERE o un ERTE ETOP i no tinc 360 dies cotitzats?

Si, tenint en compte totes les cotitzacions computables que hagi realitzat en els sis anys anteriors i que no hagi utilitzat per a l'accés a una prestació anterior, tant de nivell contributiu com a assistencial, vostè reuneix un període d'ocupació cotitzada inferior a 360 dies i compleix la resta de requisits exigits, podria accedir, si manca de rendes superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries (quanties per aquest any),  a un subsidi per desocupació, la durada de la qual dependrà del nombre de dies treballats i de si té o no responsabilitats familiars(el mínim de temps treballat serà de tres mesos si té responsabilitats familiars i de sis, en cas contrari).

Més informació sobre prestacions per desocupació per un ERE o un ERTE en: “M'he vist afectat per un ERE o un ERTE”.