COBRARÉ SUBSIDI SI M'AFECTA UN ERE O UN ERTE I NO TINC 360 DIES COTITZATS?

Si tenint en compte totes les cotitzacions que hagi realitzat en els sis anys anteriors i que no hagi utilitzat per a l'accés a una prestació anterior, tant de nivell contributiu com a assistencial, vostè reuneix un període d'ocupació cotitzada inferior a 360 dies i compleix la resta de requisits exigits, podria accedir a un subsidi per desocupació, la durada de la qual dependrà del nombre de dies treballats i de si té o no responsabilitats familiars (el mínim de temps treballat serà de tres mesos si té responsabilitats familiars i de sis, en cas contrari).

Un d'aquests requisits que ha de complir és el de mancar de rendes a títol individual superiors en càlcul mensual a el 75 % del salari mínim interprofessional vigent (SMI), exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries (quanties per aquest any).

Más información sobre prestaciones por desempleo por un ERE o un ERTE en: “Me he visto afectado por un ERE o un ERTE”.