BONIFICACIÓNS E REDUCIÓNS Á CONTRATACIÓN DE PERSOAS CON CAPACIDADE INTELECTUAL LÍMITE

Contía anual da bonificación: 1.500 euros


Duración: 4 anos
Vixencia da medida: Indefinida
Normativa: Lei 43 / 2006, modificada pola disposición derradeira primeira do Real decreto lei 11/2021

Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120.21.005.0

Actualizado a xaneiro 2021