SI M'AFECTA UN ERE O ERTE HAIG D'INSCRIURE'M COM A DEMANDANT D'OCUPACIÓ PER COBRAR L'ATUR?

La sol·licitud de la prestació per desocupació requereix de la seva inscripció prèvia com a demandant d'ocupació, per la qual cosa, abans de la sol·licitud o simultàniament, haurà d'inscriure's en el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) o Servei d'Ocupació Autonòmica que li correspongui.

No obstant això, en els casos de procediments de regulació d'ocupació de suspensió o reducció de jornada, els serveis públics d'ocupació podran aprovar fórmules que permetin la inscripció col·lectiva de les persones treballadores afectades, sense necessitat que es presentin en l'oficina d'ocupació.