Seu electrónica

Vull canviar el banc on m'ingressen l'atur, què haig de fer?

Si vol canviar l'entitat bancària en la qual està percebent la seva prestació, ha de comunicar-ho al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Ha de facilitar el codi ANAVEN (Codi Internacional de Compte Bancari) i ser titular del compte en la qual desitja cobrar.

Pot sol·licitar la modificació a través d'Internet a la Seu Electrònica del SEPE, en la següent adreça: https://sede.sepe.gob.essi disposa de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya cl@ve.

També podrà realitzar aquesta gestió cridant al telèfon d'atenció a la ciutadania, sempre que la sucursal del compte en la qual desitgi cobrar no pertanyi a una província diferent d'aquella en la qual estava cobrant i no sigui una banca en línia.

Així mateix, podrà canviar el compte en la seva oficina de prestacions (prèvia petició de diaen Internet o cridant al telèfon de cita prèvia).