ORIENTADORS/AS I GESTORS/AS

Els orientadors/as i gestors/as pertanyents a administracions públiques, així com els de Organismes Intermedis del Fons Social Europeu, juntament amb els beneficiaris directes de les convocatòries realitzades per la Unitat Administradora del Fons Social Europeu (UAFSE), en pertànyer a entitats prestatàries d'atencions o gestores de programes i plans d'acció, són participants del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Per poder registrar-se i accedir com a gestor cal sol·licitar l'alta en l'aplicatiu:

  • Els Organismes Intermedis del Fons Social Europeu, així com els beneficiaris directes de la Unitat Administradora del Fons Social Europeu (UAFSE), disposen d'un Assistent Personal assignat pel SEPE. Aquest assistent personal els atendrà en les seves qüestions relacionades amb Garantia Juvenil.
  • Aquellas entidades participantes en alguna convocatoria dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), deberán dirigirse a la entidad convocante.
  • La resta d'entitats hauran de contactar amb la unitat responsable de Garantia Juvenil que estudiarà cada cas. Per a això poden escriure a garantiajuvenil@sepe.es indicant les seves necessitats.

 Una vegada registrades com a Gestor/a en Garantia Juvenil, el sistema li permetrà:

  • Consultar si la persona joven que quieren contratar o a la que quieren prestar una determinada atención está registrada en Garantía Juvenil.
  • Sol·licitar llistats de persones inscrites per poblacions, perfils, etc.
  • Sol·licitar campanyes divulgatives dels seus programes, cursos, ofertes a inscrits.

Accés a Orientadors/as i Gestors/as de Garantia Juvenil

Per a més informació sobre convocatòries i ofertes de Garantia Juvenil pot consultar als següents enllaços:

 

Inscriu-te ja al Sistema de
Garantia Juvenil

Comença a gaudir de tots els seus avantatges

Accés a
Empreses

Gestió i consultes per a empreses i entitats

Validació de
documents

Verifica la validesa i integritat d'un document emès pel SEPE