Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Mesures de suport a l'ocupació per a investigadors

2022

La generació de coneixement en tots els àmbits, la seva difusió i la seva aplicació per a l'obtenció d'un benefici social o econòmic, són activitats essencials per al progrés de la societat espanyola, el desenvolupament de la qual ha estat clau per a la convergència econòmica i social d'Espanya en l'entorn internacional.

El sector productiu espanyol està desenvolupant una cultura científica, tecnològica i innovadora que és essencial per a la seva competitivitat, avançant cap a un model productiu en el qual la innovació està anomenada a incorporar-se definitivament com una activitat sistemàtica de totes les empreses, amb independència del seu sector i grandària, i en el qual els sectors de mitjana i alta tecnologia tindran un major protagonisme.
Ambdues condicions, així com la cooperació entre el sistema públic de ciència i tecnologia i el teixit productiu, permetran aconseguir una societat i una economia del coneixement plenament cohesionades.

En aquest desplegable podràs trobar totes les mesures i incentius destinats a fomentar l'ocupació en l'àmbit de la ciència, la tecnologia, la innovació i la recerca.