Seu electrónica

Si estic en excedència per cura del meu fill o filla i la meva empresa va aprovar un ERTE de suspensió de la relació laboral, què ocorre?

L'excedència per cura de fill o filla és un dels supòsits que la legislació laboral contempla com a causa de suspensió del contracte de treball. Per tant, si la seva empresa duu a terme un procediment de regulació temporal d'ocupació mentre vostè està en excedència, continuarà en període d'excedència i la regulació d'ocupació li afectarà quan finalitzi aquest període.

Més informació sobre prestacions per desocupació per un ERE o ERTE en: “M'he vist afectat per un ERE o un ERTE”.