SI ESTIC EN EXCEDÈNCIA PER CURA DEL MEU FILL O FILLA I LA MEVA EMPRESA VA APROVAR UN ERTE DE SUSPENSIÓ DE LA RELACIÓ LABORAL, QUÈ OCORRE?

L'excedència per cura de fill o filla és un dels supòsits que la legislació laboral contempla com a causa de suspensió del contracte de treball. Per tant, si la seva empresa duu a terme un procediment de regulació d'ocupació mentre vostè està en excedència, continuarà en període d'excedència i la regulació d'ocupació li afectarà quan finalitzi aquest període.

Más información sobre prestaciones por desempleo por un ERE o ERTE en: “Me he visto afectado por un ERE o un ERTE”.