TINDRÉ DRET A L'ATUR SI TORNADA D'UN PAÍS NO PERTANYENT A LA UNIÓ EUROPEA NI A L'ESPAI ECONÒMIC EUROPEU I DIFERENT DE SUÏSSA?

Quan retorni a Espanya, pot sol·licitar i tenir dret a la prestació per desocupació si reuneix cotitzacions suficients anteriors a la seva sortida. Es tindran en compte les cotitzacions dels sis anys anteriors a aquesta sortida.

Si no compta amb cotitzacions suficients anteriors a la seva sortida d'Espanya, o tenint-les troba treball en retornar i no sol·licita la prestació per desocupació, si posteriorment hagués d'acreditar una nova situació legal de desocupació per accedir a prestacions, se li tindran en compte les cotitzacions dels sis anys anteriors a la seva estada a l'estranger, però no el període de permanència fora d'Espanya.

Si no té cotitzacions suficients anteriors a la seva sortida d'Espanya, després de la seva tornada podrà accedir, si compleix tots els requisits per a això, al subsidi de persona emigrant retornada o a la renda activa d'inserció.

Més informació en: “Sóc emigrant retornat”.