Seu electrónica

Soc persona treballadora fronterera que treballa a Gibraltar i residix a Espanya tinc dret a prestació per desocupació després del Brexit?

Sí, en ser Espanya el seu país de residència durant el seu treball a Gibraltar, podrà accedir a prestació a Espanya pels períodes de segur acreditats a Gibraltar abans i després del Brexit, sense que siga necessari que haja cotitzat en últim lloc a Espanya.
Podrà acreditar les cotitzacions a Gibraltar aportant l'O 1 .