Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

No puc retornar un cobrament indegut de la parada, què em passarà?

Si no pots retornar el cobrament indegut d'una prestació per desocupació en el termini de 30 dies des que vas rebre la resolució del mateix, pots sol·licitar el fraccionament del deute. La seua aprovació comportarà l'aplicació del corresponent interés de demora.

Si no realitzes la devolució i després eres beneficiari o beneficiària de prestacions per desocupació, es procedirà a realitzar la compensació del cobrament indegut amb la prestació, independentment que se t'haja concedit el fraccionament.

Transcorreguts els 30 dies sense que hages retornat el cobrament indegut, (sempre que no s'haja iniciat la compensació per ser novament beneficiari o beneficiària de prestacions o no hages sol·licitat el fraccionament), s'emetrà la corresponent certificació de descobert per la qual s'inicia la via de constrenyiment.

Esta via té un recàrrec de el 20 % sobre l'import del cobrament indegut.

Si el reintegrament, la compensació o la sol·licitud de fraccionament es realitzaren després del termini voluntari, la quantitat deguda s'incrementarà amb els recàrrecs establits legalment.