Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Quan he de sol·licitar la pròrroga del subsidi per desocupació?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Pots sol·licitar la pròrroga sempre que no hages esgotat la durada màxima legalment prevista per a cada tipus de subsidi i mantingues els requisits exigits en la sol·licitud.

La sol·licitud haurà de formular-se entre l'endemà a la data d'esgotament del període semestral i els quinze dies següents al 10 dia del mes en el qual no s'ha cobrat.Transcorregut eixe termini el reconeixement es farà amb efectes de l'endemà a la data de sol·licitud, donant-se per consumits els dies transcorreguts des de l'endemà al de l'esgotament del període semestral fins hui de sol·licitud, tots dos inclusivament.

Si les teues rendes o la suma de les teues rendes i les dels membres de la teua unitat familiar dividida pel nombre de membres que la componen, tu inclòs, no han superat en cap mes, des de la sol·licitud del subsidi o represa o des de l'última pròrroga presentada, el % 75 del SMI (quanties per a enguany), podràs tramitar la pròrroga del subsidi a través d'Internet en la Seu Electrònicadel Servici Públic d'Ocupació Estatal, sempre que disposes de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya cl@ve.

Si no disposes de claus d'accés a Internet o en algun mes posterior a la sol·licitud del subsidi o de la represa o des de l'última pròrroga presentada, les teues rendes, o la suma de les teues rendes i les dels membres de la teua unitat familiar, dividida pel nombre de membres, tu inclòs, han superat el citat import, o han variat els familiars a càrrec, per a realitzar la sol·licitud hauràs d'acudir a la teua oficina de prestacions, prèvia petició de cita a través d'Interneto cridant als telèfons fixos provincials.

Pots obtindre més informació sobre subsidis i prestacions per desocupació en la nostra web.