Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Transmissió d'altes de persones treballadores afectades per un ERE

Enviament telemàtic d'altes de persones treballadores afectades per Eres

Este servici permet l'enviament a través d'Internet, per part de les empreses, de les altes de persones treballadores afectades per Expedients de Regulació d'Ocupació d'extinció, suspensió o reducció de la relació laboral.

En tot cas, les empreses poden comunicar a les persones treballadores que vagen a finalitzar la seua relació laboral, que en el telèfon d'atenció a la ciutadania del Servici Públic d'Ocupació Estatal poden obtindre informació sobre un possible dret a prestacions i sobre la documentació a aportar, agilitzant-se d'esta forma la seua tramitació.

¿En què consistix?

Consistix a oferir, a qualsevol empresa que tinga accés a Internet, la possibilitat de comunicar al Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), les altes inicials en la prestació de totes aquelles persones treballadores afectades per una extinció, suspensió o reducció de la jornada ordinària de treball, conseqüència d'un Expedient de Regulació d'Ocupació.

Esta comunicació es pot efectuar utilitzant l'aplicació de la tecnologia XML, mitjançant el tractament de fitxers en format XML la gestió del qual d'enviament és manual. Requerix la intervenció d'una persona usuària para, una vegada el fitxer ha sigut creat, procedir a seleccionar-ho i enviar-ho al SEPE.

Per a la generació d'este fitxer XML, existix un assistent dins de l'aplicació Certific@ 2 .

¿Com funciona el servici?

Per a utilitzar l'aplicació Certific@ 2 , les persones usuàries han de disposar d'autorització per a la transmissió telemàtica de dades als Servicis Públics d'Ocupació, obtinguda prèviament conforme el definit en l'aplicació Contrat@, o de firma electrònica expedida per alguna de les autoritats de certificació.

Per als fitxers XML enviats a través de l'accés a l'aplicació Certific@ 2 , es realitzen dos nivells de control:

  • Control de format. Es realitza en temps real, en el mateix moment en el qual s'envia el fitxer. En cas de detectar-se error, s'especifica este i el fitxer no és enviat per al seu processament en el SEPE. En cas contrari el fitxer s'envia al SEPE para el seu processament.
  • Resta de controls. Es realitzen quan el fitxer ha sigut enviat al SEPE. Com a resultat d'este segon nivell de control, es procedirà a enviar un correu electrònic informant del resultat definitiu del procés: processament correctament o rebutjat, en este cas s'adjuntaran els errors detectats.

A més, en cada enviament es poden annexar fins a 10 fitxers XML.

La comunicació d'altes de prestacions per Expedient de Regulació d'Ocupació es pot realitzar durant les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, tenint l'autorització prèvia de la persona treballadora.

¿Quins són els beneficis?

Amb esta aplicació que el Servici Públic d'Ocupació Estatal posa a la disposició de les empreses, es pretén la simplificació dels tràmits per al reconeixement i la reducció dels terminis dels Expedients de Regulació d'Ocupació.