Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Novembre 2008

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 2140 novembre 2008
Llibre complet Descargar pdf 1930 novembre 2008
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 57 novembre 2008
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 119 novembre 2008

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 260 novembre 2008
Altes de demanda Descargar pdf 82 novembre 2008
Baixes de demanda Descargar pdf 97 novembre 2008
Llocs oferits Descargar pdf 44 novembre 2008
Col·locacions Descargar pdf 100 novembre 2008

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 586 novembre 2008
Altes de demanda Descargar pdf 234 novembre 2008
Baixes de demanda Descargar pdf 299 novembre 2008
Llocs oferits Descargar pdf 109 novembre 2008
Col·locacions Descargar pdf 62 novembre 2008