Seu electrónica

Estic en situació de maternitat / paternitat

 

Si el teu contracte finalitza mentre estàs de baixa per maternitat o paternitat, continuaràs percebent la teva prestació econòmica per naixement i cura de menor de 16 setmanes fins a la seva finalització. En aquest moment pots sol·licitar la prestació o subsidi per desocupació en 15 els dies hàbils següents.

El període de baixa per maternitat o paternitat, mentre hagis romàs d'alta en l'empresa, es té en compte com a període d'ocupació cotitzada per accedir a les prestacions per desocupació, ja que en aquest període de descans maternal o paternal continua l'obligació de cotitzar mentre el contracte estigui vigent.

La prestació per maternitat o paternitat l'abona l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

 

Requisits

  • Estar afiliada o afiliat i en situació d'alta o assimilada a l'alta en la Seguretat Social en un règim que cotitzi a la desocupació.
  • Trobar-se en situació legal de desocupació.
  • Estar inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació i mantenir aquesta inscripció mentre es rebi la prestació, així com complir l'acord d'activitat que s'inclou en la sol·licitud.
  • Per accedir a la prestació contributiva cal cotitzar a la desocupació almenys 360 dies dins dels 6 anys anteriors a la situació legal de desocupació. Si has cotitzat menys, podràs tenir dret al subsidi per desocupació.
  • No haver complert l'edat ordinària per jubilar-se.
  • No realitzar una activitat per compte propi o treball per compte d'altri a temps complet, excepte compatibilitat establerta per un programa de foment d'ocupació.
  • No cobrar una pensió de la Seguretat Social incompatible amb el treball.