Seu electrónica

Qui poden sumar períodes cotitzats en Regne Unit i Espanya?

  • Les persones nacionals del Regne Unit que residisquen legalment a Espanya 
  • Les persones espanyoles i nacionals els Estats membres de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu i de Suïssa