Seu electrónica

Soc persona perceptora de prestació per desocupació puc exportar la meua prestació a UK per a buscar treball?

A partir del de 1 gener de 2021 no pot autoritzar-se l'exportació de la prestació a UK a les persones espanyoles ni a les nacionals d'altres Estats de la Unió Europea que des de l'i 31/12/2020 fins hui en la qual la sol·liciten, es troben residint i treballant a Espanya, doncs no estarien en cap dels supòsits protegits per l'art. 30 . 1 de l'Acord de Retirada.