COM HE DE TRAMITAR LA MEUA SOL·LICITUD DE PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ A LA MEUA VOLTA A ESPANYA?

Ha de sol·licitar cita prèvia en una oficina del SEPE i aportar el document O 1 emès per la institució britànica de desocupació amb la informació dels períodes cotitzats en els sis anys anteriors a la seua situació legal de desocupació. Si no disposa d'aquest document, el SEPE sol·licitarà la informació dels seus períodes cotitzats a UK.