SOLAMENT S'EXPLIQUEN ELS ANYS COTITZATS ABANS DEL BREXIT?

Es tindran en compte els períodes cotitzats en UK abans i després del final del període transitori ( 31 . 12 . 2020 si residix i treballa en últim lloc a Espanya.