Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

És compatible la capitalització amb la resta d'ajudes i subvencions públiques a l'autoocupació, creació d'empreses, etc.? I amb les bonificacions de quotes de la Seguretat Social?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

La normativa que regula l'abonament de la prestació per desocupació en la seua modalitat de pagament únic no establix que este siga incompatible amb altres ajudes o subvencions públiques.

Hauràs de consultar la regulació d'aquestes ajudes o subvencions per a conéixer si entre els seus requisits s'haguera establit la seua incompatibilitat amb la capitalització o pagament únic de les prestacions per desocupació.

La quantia a percebre per a la subvenció de quotes a la Seguretat Social s'establix tenint en compte l'aportació obligatòria que hages de realitzar en el mes d'inici de l'activitat per tots els conceptes, sense tindre en compte les possibles bonificacions en la cotització de les quals pogueres gaudir.

A estos efectes, l'import de les ajudes o subvencions (aïlladament o juntament amb les subvencions o ajudes d'altres Administracions Públiques o d'altres ens públics o privats, nacionals o internacionals), no podrà ser en cap cas superior al cost de l'activitat a desenvolupar.

Més informació sobre el pagament únic de la prestació en: “Capitalitza la teua prestació".