Seu electrónica

Després d'haver cobrat el pagament únic puc simultanejar l'activitat finançada amb est amb un treball per compte propi o aliena?

La realització de treballs per compte propi o aliena que inicie després de la capitalització de la prestació per desocupacióestarà subjecta a la normativa general sobre pluriempleo pel que fa a cotització, jornada, etc. 

No existix una prohibició que impedisca realitzar diverses activitats alhora per haver obtingut prèviament el dret al pagament únic de la prestació.

Les cotitzacions per desocupació que haja realitzat després de reconéixer-li la capitalització de la prestació se li podran tindre en compte per a obtindre prestacions en el futur.