Seu electrónica

Com faig la memòria que necessite per a sol·licitar el pagament únic i qui me la pot fer?

La memòria per a sol·licitar el pagament únic consistirà en la redacció d'un projecte que descriga l'activitat que vaja a realitzar i que permeta considerar la seua viabilitat econòmica i financera. Aquesta memòria haurà d'incloure els següents apartats:

  • Dades personals.
  • Dades sobre l'activitat a realitzar, indicant en què consistix, localitat i província on es va a desenvolupar, marc jurídic dins del com es va a realitzar i data prevista de començament de la mateixa.
  • Capital necessari total (propi, alié i capitalització).
  • Distribució prevista del capital.
  • Detall de les inversions a realitzar.
  • Dades del local on es va desenvolupar l'activitat.
  • Previsió d'ingressos, gastos i rendiments per als primers exercicis.
  • Previsió sobre creació d'ocupació.

La memòria la pot elaborar seguint el guió que es troba en la pàgina Web del Servici Públic d'Ocupació Estatal, denominat "Plantilla de memòria explicativa del projecte per al pagament únic o capitalització".

Per a la realització de la memòria també pot acudir a qualsevol consultoria o assessoria privada, o a qualsevol dels servicis que les diferents Administracions Públiques de caràcter estatal, autonòmic o local, posen a la disposició de les persones promotores de nous projectes d'activitat.