Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Com faig la memòria que necessite per a sol·licitar el pagament únic i qui me la pot fer?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

La memòria per a sol·licitar el pagament únic consistirà en la redacció d'un projecte que descriga l'activitat que vaja a realitzar i que permeta considerar la seua viabilitat econòmica i financera. Aquesta memòria haurà d'incloure els següents apartats:

  • Dades personals.
  • Dades sobre l'activitat a realitzar, indicant en què consistix, localitat i província on es va a desenvolupar, marc jurídic dins del com es va a realitzar i data prevista de començament de la mateixa.
  • Capital necessari total (propi, alié i capitalització).
  • Distribució prevista del capital.
  • Detall de les inversions a realitzar.
  • Dades del local on es va desenvolupar l'activitat.
  • Previsió d'ingressos, gastos i rendiments per als primers exercicis.
  • Previsió sobre creació d'ocupació.

La memòria la pots elaborar seguint el guió que es troba en la pàgina Webdel Servici Públic d'Ocupació Estatal, denominat "Plantilla de memòria explicativa del projecte per al pagament únic o capitalització".

Per a la realització de la memòria també pots acudir a qualsevol consultoria o assessoria privada, o a qualsevol dels servicis que les diferents Administracions Públiques de caràcter estatal, autonòmic o local, posen a la disposició de les persones promotores de nous projectes d'activitat.