HE FINALITZAT UN CONTRACTE LABORAL EN UNA COOPERATIVA, PUC COBRAR LA PARADA I EL PAGAMENT ÚNIC PER A INCORPORAR-ME COM PERSONA SÒCIA A EIXA MATEIXA COOPERATIVA?

Per a obtindre la prestació contributiva per desocupació, ha de reunir tots els requisits necessaris per a poder accedir a la mateixa, trobar-se en alguna de les situacions legals de desocupació establides, tindre el període mínim de cotització exigit i no estar afectat o afectada per alguna de les situacions d'incompatibilitat.

Si vol incorporar-se a eixa cooperativa com a soci o sòcia de treball, podrà accedir a la prestació contributiva per desocupació en la seua modalitat de pagament únic, encara que haja mantingut amb aquesta cooperativa un contracte previ i independentment de la seua durada.

Més informació sobre el pagament únic en: