Seu electrónica

Si percebo el pagament únic i em va malament en la nova activitat que emprenc, podria tornar a cobrar la parada i se'm descomptaria el ja percebut?

En cas que se li haguera abonat l'import total de la prestació contributiva, bé en un sol pagament, bé en pagaments mensuals per a la subvenció de quotes de Seguretat Social, es considera que la prestació està esgotada. Encara que es donara de baixa en l'activitat empresa, no tindria dret a percebre-la de nou.

En el cas que no se li haguera abonat la totalitat de la prestació contributiva i quedara un romanent, podrà reprendre la prestació pendent de percebre una vegada que haja transcorregut un temps equivalent al que hauria cobrat de prestació si no l'haguera capitalitzat, és a dir, si l'haguera percebut per mensualitats.

Podrà reprendre la prestació, sempre que es complisquen la resta de requisits, en els següents suposats:

  • Si el treball per compte propi ha sigut inferior a 24 mesos, sent indiferent que s'haja donat de alta com a persona treballadora per compte propi dins d'algun dels règims de la Seguretat Social.
  • Si la durada del treball per compte propi ha sigut superior a 24 mesos i inferior a 60 mesos i justifica haver-se donat de alta com a persona treballadora per compte propi en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar.

En els casos citats anteriorment, quan cesse l'activitat, podrà reprendre la prestació per desocupació prèvia sol·licitud. Si la presenta en el termini de 15 dies hàbils següents a partir del cessament en el treball per compte propi, el dret al cobrament naixerà a partir de l'endemà al cessament.

Si després del cessament en el treball per compte propi, té dret a la protecció per cessament d'activitat podrà triar entre percebre esta o reobrir la prestació per desocupació suspesa. Si opta per la prestació anterior, les cotitzacions que han donat lloc a la nova prestació (que no ha triat) no podran tindre's en compte per a l'accés a una prestació posterior.