Seu electrónica

Per què apareix en el rebut de la meua prestació per desocupació un cobrament indegut?

Si en el rebut de la seua prestació per desocupació apareix un cobrament indegut, es deu al fet que en algun moment ha cobrat una prestació (o subsidi) sense tindre dret, per donar-se alguna causa de suspensió, extinció o revisió d'aquesta prestació.

No obstant açò, el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) li notifica l'existència de cobrament indegut abans de procedir a la compensació del mateix en el rebut de la seua prestació.