ESTE MES VAIG COMENÇAR A TREBALLAR A TEMPS COMPLET I VAIG COBRAR LA PARADA ENCARA QUE NO EM CORRESPONIA, QUÈ HE DE FER?

Quan es produïsca qualsevol situació que supose la pèrdua o interrupció del cobrament d'una prestació o subsidi de desocupació (per exemple una col·locació o trasllat a l'estranger), ha de comunicar-ho a l'oficina d'ocupació.

En estos casos li correspon cobrar la prestació fins al dia anterior a aquell en què s'ha produït la causa que interromp el pagament.

Si haguera cobrat o se li haguera ingressat en el seu compte corrent la prestació per un import superior al que li correspon o per un període de temps que no ha de cobrar, el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) li'l comunicarà, li informarà del motiu del cobrament indegut, de l'import que deu i li indicarà un número de compte on  realitzar la devolució.

Pot comunicar la situació que provoca la seua baixa en la prestació (col·locació, jubilació…) al SEPE:

  • A través d'Internet, en www.sepe.es, si disposa de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya cl@ve.
  • Cridant al telèfon d'atenció a la ciutadania. 
  • En l'oficina d'ocupació del seu domicili, prèvia petició de cita en la Web citada.