Seu electrónica

Si he cobrat prestacions extraordinàries derivades d'ERTE COVID, puc reprendre-les?

Les prestacions per ERTE COVID han finalitzat, amb caràcter general, el 31 dia de març del 2022 , per la qual cosa no poden percebre's amb posterioritat a esta data.