Seu electrónica

Si he percebut prestacions extraordinàries derivades d'ERTE COVID este temps em computa per al càlcul del període d'ocupació cotitzada de futurs drets?

No, el temps de percepció de prestacions extraordinàries derivades d'ERTE COVID no es considera període d'ocupació cotitzat a l'efecte del reconeixement d'un futur dret.