SI LA MEUA EMPRESA M'INCLOU EN UN ERTE DE SUSPENSIÓ O DE REDUCCIÓ DE JORNADA, HA DE DONAR-ME DE BAIXA EN SEGURETAT SOCIAL DURANT LA MESURA DE REGULACIÓ D'OCUPACIÓ?

Si la seua empresa li inclou en un procediment de regulació d'ocupació ha de donar-li de baixa en la Seguretat Social únicament si és regulació d'ocupació d'extinció de la relació laboral.

En el cas de suspensió, la seua relació laboral no es troba finalitzada, sinó suspesa, per la qual cosa l'empresa no ha de donar-li de baixa.

Igualment, en els supòsits de reducció de jornada autoritzada per procediment de regulació d'ocupació, l'empresa està obligada a mantindre-li d'alta en Seguretat Social.

No obstant açò, per a temes relacionats amb l'afiliació a la Seguretat Social pot informar-se a través del número de telèfon 901 50 20 50, o en la pàgina www.seg-social.es.

Més informació sobre prestacions de desocupació per procediments de regulació d'ocupació en: “M'ha afectat un ERE o un ERTE".