Seu electrónica

Si la meua empresa m'inclou en un ERTE de suspensió o de reducció de jornada, ha de donar-me de baixa en Seguretat Social durant la mesura de regulació d'ocupació?

En cas de suspensió per ERTE, la seua relació laboral no es troba finalitzada, sinó suspesa, per la qual cosa l'empresa no ha de donar-li de baixa. Sí comunicarà a la Seguretat Social, a la Tresoreria, el canvi en l'activitat.
Igualment, en els supòsits de reducció de jornada per procediment de regulació temporal d'ocupació, l'empresa està obligada a mantindre-li d'alta en Seguretat Social. A la Seguretat Social se li comunicarà el canvi en l'activitat, indicant el percentatge d'activitat que tinga ara.

No obstant açò, per a temes relacionats amb l'afiliació a la Seguretat Social pot informar-se a través del número de telèfon 901 50 20 50 , o en la pàgina www.seg-social.es.

Més informació sobre prestacions de desocupació per procediments de regulació d'ocupació en: “M'ha afectat un ERE o un ERTE".