SI M'AFECTA UN ERE O ERTE, HE D'INSCRIURE'M COM A DEMANDANT PER A COBRAR LA PARADA?

La sol·licitud de la prestació per desocupació requerix de la seua inscripció prèvia com a demandant d'ocupació, per la qual cosa, abans de la sol·licitud o simultàniament, haurà d'inscriure's en el Servici d'Ocupació Autonòmica que li corresponga o, si escau, en el Servici Públic d'Ocupació Estatal de Ceuta i Melilla.

No obstant açò, en els casos de procediments de regulació temporal d'ocupació de suspensió o reducció de jornada, els servicis públics d'ocupació podran aprovar fórmules que permeten la inscripció col·lectiva de les persones treballadores afectades, sense necessitat que es presenten en l'oficina d'ocupació.